چرا ژنراتور گازسوز بهترین گزینه برای سیستم های برق اضطراری(UPS) است؟

موتور برق گاز سوز

چرا موتور برق گازسوز بهترین گزینه برای سیستم های برق اضطراری(UPS) است؟ موتور برق  گازسوز چگونه کار می کنند؟ در ژنراتور گازسوز در حقیقت همانند بقیه موتور برق ها (ژنراتور) از نوعی سوخت جهت استارت و کارکرد موتور استفاده  می گردد و  سپس حرکت رفت  و برگشت پیستون در موتور تبدیل  به حرکت دورانی شده […]

+