۵,۰۰۰,۰۰۰ تومانتخفیف ژنراتور گازسوز

ژنراتور دائم کار

مخصوص ماینر

پایه گازسوز

هزینه سرویس و نگهداری پایین

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومانتخفیف ژنراتور گازسوز

ژنراتور 35 کاوا

دست دوم در حد نو

آماده تحویل

۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومانتخفیف ژنراتور جی ام آمریکا

موتور برق گازسوز آمریکایی

با کوپله ایتالیا

مناسب برای مواقع اضطراری

۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانتخفیف

ژنراتور گازسوز اسکانیا

کوپله شده با ژنراتور مک کالته ایتالیا

دارای تابلوبرد دیپسی انگلیس

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومانتخفیف ژنراتور گازسوز

ژنراتور گازسوز سوزوکی

پایه گاز سوز

9 کیلو وات

سه فاز

دارای اطاقک کم صدای

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومانتخفیف ژنراتور گازسوز

ژنراتور گازسوز سوزوکی

20 کیلو وات

اضطراری کار

با کانوپی صداگیر

۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومانتخفیف ژنراتور گازسوز

ژنراتور پایه گازسوز

با گارانتی

کم صدا

۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰,۰۰۰ تومانتخفیف

1 سال گارانتی

سیم پیچ مس

بیشترین درصد رضایت مشتری

۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان