۵۰۰,۰۰۰ تومانتخفیف موتور برق هوادسان

۴۰ آمپر تک فاز

عملکرد بسیار ساده

کیفیت قطعات بالا

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان