ژنراتور پایه گازسوز موتور سازان تبریز 40 کاوا

۶۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ژنراتور پایه گازسوز
40 کاوا با گاز شهری
بدون تابلو امرجنسی
بدون باطری

ژنراتور پایه گازسوز موتور سازان تبریز 40 کاوا

۶۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشاوره از طریق واتساپ