۲,۰۰۰,۰۰۰ تومانتخفیف

ژنراتور گازسوز سوزوکی | 9 کیلو وات | کوپله چین

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ژنراتور گازسوز سوزوکی
پایه گاز سوز
9 کیلو وات
سه فاز
دارای اطاقک کم صدای

ژنراتور گازسوز سوزوکی | 9 کیلو وات | کوپله چین

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان