ژنراتور گازسوز سوزوکی | 6 کیلو وات | کوپله چین

تماس بگیرید

ژنراتور گازسوز سوزوکی
موتور سوزوکی
6 کیلووات
برای وبلاها و دندانپزشکی ها