موتور برق جی ام آمریکا | 25 کاوا | ژنراتور گازسوز

۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ژنراتور گازسوز آمریکایی
با کوپله ایتالیا
مناسب برای مواقع اضطراری

موتور برق جی ام آمریکا | 25 کاوا | ژنراتور گازسوز

۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان