موتور برق جی ام آمریکا | 27 کاوا | ژنراتور گازسوز

۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ژنراتور گازسوز آمریکایی
با کوپله ایتالیا
مناسب برای مواقع اضطراری

موتور برق جی ام آمریکا | 27 کاوا | ژنراتور گازسوز

۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشاوره از طریق واتساپ