ژنراتور گازسوز 35 کاوا | موتور برق گازسوز | اضطراری بهمراه تابلو اتوماتیک

۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ژنراتور گازسوز

گارانتی تا 1000 ساعت کارکرد

با کانوپی

با تابلو اتوماتیک

ژنراتور گازسوز 35 کاوا | موتور برق گازسوز | اضطراری بهمراه تابلو اتوماتیک

۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان