ژنراتور گازسوز ایویکو | ۳۵ کاوا | کوپله شده با ژنراتور ایویکو ایتالیا

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

موتور ایویکو ایتالیا
ژنراتور لینز ایتالیا
بهمراه تابلو برد الکتریکی

کانوپی کم صدا

 

5 در انبار

ژنراتور گازسوز ایویکو | ۳۵ کاوا | کوپله شده با ژنراتور ایویکو ایتالیا

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشاوره از طریق واتساپ