ژنراتور گازسوز دائم کار | اسکانیا سوئد | ۲۰۰ کاوا

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ژنراتور گازسوز اسکانیا
کوپله شده با ژنراتور مک کالته ایتالیا
دارای تابلوبرد دیپسی انگلیس
پکیچ کامل

 

ژنراتور گازسوز دائم کار | اسکانیا سوئد | ۲۰۰ کاوا

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشاوره از طریق واتساپ