ژنراتور اسکانیا در حد نو ۲۰۰ کاوا | پایه گازسوز | مقرون بصرفه در ایران

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

موتور گازسوز اسکانیا ۲۰۰ کاوا 

در حد نو

ژنراتور مککالته ایتالیا 

قابلیت تغییر کوپله متناسب نیاز شما 

 

 

ژنراتور اسکانیا در حد نو ۲۰۰ کاوا | پایه گازسوز | مقرون بصرفه در ایران

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشاوره از طریق واتساپ