ژنراتور اسکانیا در حد نو ۲۰۰ کاوا | پایه گازسوز | مقرون بصرفه در ایران

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

موتور گازسوز اسکانیا ۲۰۰ کاوا 

در حد نو

ژنراتور مککالته ایتالیا 

قابلیت تغییر کوپله متناسب نیاز شما 

 

 

ژنراتور اسکانیا در حد نو ۲۰۰ کاوا | پایه گازسوز | مقرون بصرفه در ایران

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشاوره از طریق واتساپ