موتور برق گازسوز گرین پاور | دست دوم | CC 5000 AT

    تماس بگیرید

    موتور برق گازسوز

    گرین پاور

    5 کاوا

    50 ساعت کارکرد