موتور برق گاروئیلی| 5 کیلو وات آگرو| دیزلی

تماس بگیرید

موتور برق گازوئیلی 5 کیلو وات

سیم پیچ مس

گارانتی دارد