موتوربرق بنزینی هوندا المکس

۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۸۹۵,۰۰۰ تومان

موتور برق بنزینی هوندا المکس مدل SHX1000

بسیار کم کارکرد شاید حدود 5 ساعت کارکرده

تست کیفیت انجام شده و دستگاه فوق هیچ مشکلی ندارد.

وزن بسیار ایده ال

موتوربرق بنزینی هوندا المکس

۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۸۹۵,۰۰۰ تومان