۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانتخفیف

دیزل ژنراتور دوسان | کره جنوبی| 94 کاوا |

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دیزل زنراتور 94 کاوا

موتور دوسان کره

ژنراتور مککالته ایتالیا