-3%
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

موتور پمپ دیزلی ۴ اینچ ۸ متر مکش ۳۰ متر ارتفاع حجم آبدهی ۲۰۰۰ لیتر در دقیقه

-5%
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

موتور پمپ گازوئیلی ۳ اینچ ۶تا ۸ متر مکش آب ۳۰ متر ارتفاع

تماس بگیرید

موتور پمپ گازوئیلی ۲ اینچ ۸ متر مکش ۱۵ متر ارتفاع

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

موتور پمپ گازوئیلی ۲ اینچ مکش تا ۸ متر ارتفاع تا ۳۰ متر

مشاوره از طریق واتساپ