-7%
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

موتور پمپ بنزینی ۳ اینچ ۸ متر مکش ۳ متر ارتفاع پرتاب آب

-9%
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پمپ آب بنزینی ۳ اینچ ۸ متر مکش آب ۳۰ متر قدرت پرتاب حجم آبدهی ۱۰۰۰ لیتر در دقیقه

-10%
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

موتور پمپ بنزینی ۲ اینچ تک پروانه ۸ متر مکش ارتفاع ۳۰ متر حچم آبدهی ۶۰۰ لیتر در دقیقه

تماس بگیرید

موتور پمپ بنزینی ۴ اینچ  ۸ متر مکش ۳۰ متر ارتفاع ۱۶۰۰ لیتر در دقیقه حجم آبدهی

تماس بگیرید

پمپ آب بنزینی ۳ اینچ ۸ متر مکش ۳۰ متر ارتفاع ۱۰۰۰ لیتر در دقیقه

تماس بگیرید

پمپ بنزینی ۲ اینچ تک پروانه ۷ متر مکش ۳۰ متر ارتفاع ۶۰۰ لیتر در دقیقه

تماس بگیرید

موتور پمپ بنزینی ۷ متر مکش ارتفاع تا ۵۰ متر ۲ اینچ ۲ پروانه

مشاوره از طریق واتساپ