گالری دیزل ژنراتور موتور برق

ویدیو از دستگاههای نصب شده توسط واحد فنی ما که شامل دستگاههای تک سیلندر و 4 سیلندر و 6 سیلندر می شوند.