گالری انواع فیلم از دیزل ژنراتور ، موتور برق و ژنراتور گازسوز

ویدیو از انواع دستگاهها جهت معرفی و آشنایی با انواع دستگاههای تک سیلندر و 4 سیلندر و 6 سیلندر

فیلم از موتور برق های بی صدا